Vallavolikogu andis vallavalitsusele loa korraldada Tõrvandi Kooli uus ehitushange

420
Kambja Vallavolikogu istung 25. jaanuaril Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

25. jaanuaril 2023 toimunud Kambja Vallavolikogu istungil otsustati anda vallavalitsusele luba korraldada Tõrvandi Kooli uus ehitushange. Sügisel 2022 läbiviidud hange ületas oluliselt eeldatavat ehitusmaksumust.

Uue hanke läbiviimiseks on nüüdseks valminud ka kooli põhiprojekt, mis lihtsustab pakkumiste tegemist ehitustöödeks.

Tõrvandi põhikool ehitatakse Tõrvandi keskusalale. Alale on kavandatud ka uus spordihoone koos vabaaja veetmise võimalustega ning teenuskeskus vallaelanikele. Keskusala arenduse parima lahenduse leidmiseks kuulutas vallavalitsus 2021. aastal välja hoonestuse arhitektuurivõistluse, mille võitis arhitektuuribüroo Arhitekt Must OÜ võistlustööga „Ruut ruudus“.

Esimese lugemise läbis 2023. aasta vallaeelarve. Eeldatav eelarve maht on 50 877 352 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 12% ja põhitegevuse kulud suurenevad 21%. Eelarve koostamisel on lähtutud Kambja valla arengukavast 2020–2030, Kambja valla eelarvestrateegiast 2023–2026, Vabariigi Valitsuse ning rahandusministeeriumi poolt eelarve koostamise ajaks teada olevatest andmetest, vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest, raamatupidamise andmetest. Suuremad investeeringuobjektid on haridusvaldkonnas sh Tõrvandi kooli ehitamiseks on ettenähtud 19 200 000 eurot.

Toimunud vallavolikogu istungil anti nõusolek võõrandada Soinaste külas asuv korteriomand Linnavere tee 1–1.

Kiideti heaks muudatused määruses „Koolilõpetaja stipendium“, mille kohaselt gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud Kambja valla õpilasele ja kutsekeskhariduse õpingud kiitusega lõpetanutele, kelle keskmine kaalutud hinne on 5,0, makstakse stipendiumi 500 eurot. Gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanud Kambja valla õpilasele ja kutsekeskhariduse õpingud kiitusega lõpetanutele, kelle keskmine kaalutud hinne on 4,6 või kõrgem, makstakse stipendiumi 400 eurot.

Esimese lugemise läbis Kambja valla uus põhimäärus. Uues põhimääruse eelnõus on sätted täpsemalt lahti kirjutatud ning mõned ebatäpsused eelnõuga kõrvaldatud. Põhimääruse struktuuri on muudetud ning parema loetavuse huvides rohkem liigendatud.

Moodustati jaoskonnakomisjonid 2023. aasta Riigikogu valimiseks. Kambja vallas on neli valimisjaoskonda, mis asuvad Ülenurmel, Tõrvandis, Külitses ja Kambjas.

Vastu võeti otsus anda Kambja valla aukodaniku nimetus väljapaistvate teenete eest Aivar Aleksejevile.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine Kambja Vallavolikogu istung toimub 22. veebruaril kell 17 Reola kultuurimajas.

Lisainfo Tõrvandi Koolist: Illari Lään, Kambja vallavanem, 502 8538, illari.laan@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavolikogu 25.01.2023 istungilt
JärgmineAivar Aleksejev valiti Kambja valla aukodanikuks