Kambja kooli liikumisväljaku laiendus valmis kogukonna abiga

237

Loodetavasti on kambjalased märganud, et Kambja kooli juures olev mängu- ja liikumisväljak on nüüd palju suurem ja uhkem. Liikumisväljaku rajamise lugu sai alguse 2020. aastal, kui majandusjuhataja Kairi Keskpalu eestvedamisel koostati taotlus LEADER-programmist raha saamiseks ning eraldatud raha eest paigaldati kooli õuealale jõulinnak ja batuut lastele. Idee sai alguse sellest, et noored igavlesid vahetunnis ja koolibussi oodates ning otsisid ajaviidet nutiseadmetest või leiutasid n-ö ebaturvalisi tegevusi. Liikumisväljak sai kiiresti väga populaarseks nii kooliõpilaste kui ka väikelastega perede seas. Väljaku laiendamise vajalikkus ilmnes enam kui kahe aasta eest, kui Kambja aleviku eakamate tervisespordiga tegelejate esindajad Ive-Ann Saame ja Astrid Vojevodov pöördusid kooli poole ettepanekuga, et hiljuti avatud laste ja koolinoorte liikumisväljakut võiks täiendada nõnda, et see sobiks välitreeninguteks ka õpilaste emadele-isadele, vanaemadele-vanaisadele, kogukonna kõikidele liikmetele.

Mõeldud, tehtud! Kairi Keskpalu ja huvijuht Toivo Ärtis kirjutasid 2022. aastal LEADER-programmile uue projekti viie trenažööri, ronimiskera ja kolme erineva kiige paigaldamiseks. Ettevõtmisesse kaasati valla spordijuht Rauno Kiuru, kes eraldas eelarvest raha jõuseadmete ostmiseks, et valmiks mitmekesiste võimalustega jõulinnak.

Abivallavanem Liis Rosin ja arendusjuht Kristi Kull aitasid korraldada valla omaosalust, projekteerimist ja ehitamist. Väljaku laiendamine räägiti läbi ka kohalike elanike esindajatega ning nii sündis kogukonna koostöös Kambja alevikus üks tänuväärt asi.
Liikumisväljak on olnud avatud juba nädalajagu ning mõeldud avalikuks kasutamiseks.

Kambja kooli õpilaste nimel tahan tänada meie kooli õpilasesindust, majandusjuhataja Kairi Keskpalu, huvijuht Toivo Ärtist, spordijuht Rauno Kiurut ning kõiki ettevõtlikke ja koostöiseid Kambja kogukonna liikmeid, kes aitasid liikumisväljaku valmimisele kaasa.
Liikumisaasta tähistamiseks on Kambja alevik saanud ühe toreda asja võrra rikkamaks!

Marika Karo
Kambja Ignatsi Jaagu Kooli direktor

Kino maale
EelmineLastepäev oli täis üllatusi, rõõmu, naeru ja kilkeid
JärgmineÜlenurme Gümnaasiumi 37. lend