Kuuste kooli vastastikku kasulik koostöö kodukandi ettevõttega

722
Kevadine õunapuude lõikus Marjamaa talu peremehe ja peretütre juhendamisel. Foto: Kaido Mark

Toodete kvaliteeti ja tervisesõbralikkust tähtsustava ettevõttena on Marjamaa talu igati sobiv partner Kuuste koolile, kes püüab õpilaste seas kujundada hoolivat ja asjalikku suhtumist töötegemisse ning kasvatada noorest inimesest teadlikku tarbijat.

Kuuste koolil on omakandi ettevõtetega pikaajalised ja head suhted. Kooli juubelitähtpäevade eel oleme kutsunud vilistlastest ettevõtjaid või erinevates ametites töötajaid praegustele kooliõpilastele näidistunde andma, mis loovad põneva ja vahetu ettekujutuse tööelust ja aitavad loodetavasti noori eesseisvas erialavalikus.

Viimastel aastatel oleme kevaditi kogu kooliperega käinud tutvumas kohalike ettevõtetega, sealhulgas Marjamaa taluga, kellega koostööst tulebki alljärgnevalt pikemalt juttu.

Marjamaa talu peremees Tõnu Oks on lõpetanud Kuuste kooli. Oma metsaäärses talukohas on ta marjade ja puuviljade kasvatamise ning väärindamisega tegelenud juba aastakümneid.

Töised ja huvitavad õppetunnid

Ettevõtlusõppe vaheldusrikkamaks ja praktilisemaks muutmiseks koostasime Marjamaa talu peretütre ja müügijuhi Rete Kustassooga projekti ning osalesime SA Innove konkursil, mille tulemusena rahastati meie tegevusi 2017. a sügisest 2018. a sügiseni. Sellesse ajavahemikku jäid nii teoreetilised loengud-töötoad koolis kui ka õppekäigud Marjamaa tallu. Õpilased on saanud hea ülevaate eduka ettevõtte toodetest ja tootmistsüklist. Lisaks on olnud võimalus proovida kätt hooajaliste töödega marja- ja puuviljaaias, näiteks sügisene tagasilõikus vaarikaistanduses ja kevadised hooldustööd viljapuuaias. 2018. aasta sügisel oli noortel võimalus lausa viinamarju korjata ja nende suhupistmist ei keelanud keegi.

Tubasedki toimetamised on olnud põnevad ning on pakkunud võimalusi aktiivseks tegutsemiseks kõigile. Lühikesele tutvustavale loengule ettevõtte loomisest tänapäevani ja toodete sortimendist järgnes tervislike mahlade ja smuutide töötuba. Siin oli võimalus erinevaid mahlu maitsta ja nende koostisosi ära arvata. Õpilaste vaieldamatuks lemmikuks kujunes siiski võimalus ise smuuti algkomponente valida ja kannmikseriga isuäratav segu valmis vurritada.

Kuna projektitegevuste periood oli üsna pikk, said õpilased vahetult jälgida arenguid ambitsioonikas ettevõttes. Piltlikult öeldes valmis Marjamaa talu külmhoone laiendus nende silme all: kevadisel õppekäigul turniti veel hoone vundamendil, aga juba sügisel demonstreeriti õpilastele vastvalminud ruume ja neis tehtavaid töid.

Koostöö planeerimisel oli koolirahvale suurimaks väljakutseks tegevuste sobitamine tunniplaani ja kompromisside leidmine aineõpetajatega. Klassijuhatajad olid siiski meelsasti nõus õpilastega välitöödele kaasa minema. Kuna põhitegevused leidsid aset sügisel ja kevadel, oli ka ilma sobivus oluliseks teguriks. Õnneks trotsisid õpilased vapralt kõledat ja jahedavõitu ilma ega virisenudki ülearu.

Nii valmivad maitsvad ja tervislikud smuutid. Fotod: Kaido Mark

Töökasvatust tuleks rohkem väärtustada

Marjamaa talul on suviti olnud kogemusi õpilasmalevlastega – see tegi lihtsamaks ka käesoleva projekti puhul sobiva lähenemisviisi kujundamise ning aitas talurahval õpilastele eakohaseid tegevusi leida. Kuigi lapsed võtsid agaralt osa kõigist praktilistest harjutustest, vaimustas neid enim smuutide ja mahlajäätise tegemine. Tore oli jälgida õpilaste rahulolevaid nägusid, kui nad omavalmistatud jäätist lipsisid.

Usume, et koostöö oli kasulik ka ettevõttele, kes noorte otsivat vaimu ja leidlikkust nii toodete maitseomaduste kui ka reklaami ning turunduse vallas rakendada püüdis. Marjamaa talu perenaine oli õpilastele ette valmistanud töölehed, kuhu nad said kirja panna soovitusi, kuidas talu tooteid paremini müüa. Samuti toimusid meeleolukad degusteerimised, selgitamaks välja, millised koostisosad valmissegudes kõige paremini omavahel sobivad.

Julgustan koole otsime kodukandis tublisid ettevõtjaid ja nendega koostööd tegema. Ei tasu karta, et õpilastega suhtlemine ja nende juhendamine toimekat töörahvast kuidagi hirmutab. Vastupidi – ettevõtjad on huvitatud noorte inimeste väärtushinnangute kujundamisest ja tänapäeval unarusse vajuma kippuva töökasvatuse väärtustamisest.

KAIDO MARK,
Kuuste kooli huvijuht ja projekti koolipoolne koordinaator

Kino maale
EelmineKambja laste teatrikülastusele eelnes etiketikoolitus
JärgmineMaanteeameti tänuauhind Ülenurme gümnaasiumi õpilasele