Kuidas ma esimest korda Prantsusmaal käisin

1415
Ülenurme gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Marion Soostar (esiplaanil) ja Liis Kommer tutvustamas Eesti haridussüsteemi Prantsusmaal Poitieris.

Soov Prantsusmaale lennata tuli kohe, kui SA Archimedes tegi mulle personaalse pakkumise minna väiksesse Poitiers’i linna koolitusele „Mastering fundamental learning at the end of primary school“, mis toimus 28. jaanuarist 31. jaanuarini. Koolituse peamine eesmärk oli vahetada erinevate Euroopa riikide praktikaid haridussüsteemi valdkonnas, ühtlasi keskenduti õpiraskustega laste õpetamisel kasutatavate metoodikate tutvustamisele. Osalejaid oli Prantsusmaalt, Itaaliast, Portugalist, Hispaaniast, Saksamaalt, Soomest, Belgiast ja mina koos veel ühe eestlasega Eestist.

Nelja koolituspäeva täitis tihe programm. Iga riigi esindajad tegid ettekande oma haridussüsteemist ja selle eripäradest, teisel päeval külastasime kohaliku kooli 1. klassi tundi ning meile anti võimalus vestelda õpetajaga, kolmandal ja neljandal päeval tutvustati metoodikaid. Kogu programmi vältel tekitasid koolitajad osalejate vahel arutelu, meile anti piisavalt aega küsimusteks ja võrdlusmomentide loomiseks. Arvan, et see oli üks võtmefaktoritest, mis tegi koolitusest kaasahaarava, infoküllase ja meeldejääva ürituse.

Kõige enam üllatas teisi eurooplasi Eesti puhul see, kui palju on meie haridussüsteem seotud tehnikamaailmaga: Stuudium, tahvelarvutite kasutamise võimalus, SMART Board, e-õppe keskkonnad, EHIS jne. Ka ID-kaardi lugejast kuulis enamik esimest korda. See, et lapsevanematel ja õpilastel on Internet pidevalt kättesaadav, oli nende jaoks äärmiselt imekspandav. Kui selgitasin, kuidas haridussüsteemi koordineerimine ja õppe interaktiivsemaks muutmine on läbi tehnikavahendite ja –keskkondade igapäevatööd ja –õpet lihtsustanud, avanesid nii mitmegi kolleegi silmad haridussüsteemi arendamise võimaluste osas. Mina isiklikult tulin tagasi koju mitmete heade mõtetega, kuidas oma tööd ja Ülenurme gümnaasiumi koolielu veelgi paremaks muuta. Tekkis ka nii mõnigi projektiidee kaasava hariduse edendamise suunas, mida on loodetavasti võimalik ellu viia tänu koolitusel saadud kasulikele kontaktidele.

Pean oluliseks enda pidevat täiendamist, mistõttu olen ääretult tänulik, et mulle anti võimalus suurendada teadmistepagasit rahvusvahelisel koolitusel. Põhjalik ülevaade erinevate riikide haridussüsteemidest ja tekkinud võrdlusmomendid Eestiga panid mind mõistma, kuivõrd kaugele on Eesti koolid jõudnud innovatiivsete ja mitmekülgsete lahendustega, ent ka nentima, kuivõrd palju arenemisruumi on Eestil õpi- ja käitumisraskustega laste tavakoolides toetamisel.

MARION SOOSTAR,
Ülenurme gümnaasiumi sotsiaalpedagoog

Kino maale
EelmineKambja kooli targad ja osavad said tunda võidurõõmu
JärgmineKen Erik Kuningas on tunnustatud stsenarist