Kes teeb, see jõuab!

1111
9. a klassi õpilased rahatarkuse viktoriini võitjate autasustamisel. Foto: Kairi Karlson

Olen töötanud Ülenurme gümnaasiumis 35 aastat. Viimased aastad on pakkunud tegutsemisrõõmu ja ka toredaid tulemusi, seda eriti 9.a klassiga koos tegutsedes.

Neli aastat meeldivat koostööd möödus kiiresti ja tegusalt. Lisaks ajaloo ja ühiskonnaõpetuse edukale ainekava läbimisele sai korraldatud palju silmaringi laiendavaid ja arendavaid üritusi, õppeekskursioone, osa võetud viktoriinidest ja konkurssidest. 6. klassis saavutasid õpilased Euroopa Liidus korraldatud Euro Runi võistlusel Eestis esimese koha. Kogu klassi õpilased käisid Eesti Pangas panga presidendi Ardo Hanssoni vastuvõtul, sellelt ürituselt sai alguse huvi rahatarkuse vastu. Lastes kasvas õppetöö käigus ka soov külastada ajalooliselt huvitavaid kohti ja muuseume. Õpilased käisid aastate jooksul paljudes kohtades: TÜ kunstimuuseumis, Tartu linnamuuseumis, Eesti Rahva Muuseumis, Peeter I majamuuseumis, Tallinna raekojas, Tallinna energiakeskuses, Tartu kõrgemas sõjakoolis ja seal asuvas Vabadussõja muuseumis, Vabariigi Presidendi kantseleis jne. 8. klassis koostasid õpilased loovtöid ja uurimistöid. Paremad ja mahukamad tööd olid K. Keisi ja K. A. Puniste „100 nägu Ülenurmel“, H. Treufeldti ja A. Tamme „Ilmar Raamotiga seotud paigad Ülenurmel. Ringkäigu marsruut“ ja G. Muni uurimistöö „Tõrvandi asundusest Tõrvandi alevikuks“. Kõik nimetatud tööde autorid osalesid oma töödega edukalt ka Vabariigi Presidendi uurimistööde konkursil. K. Männik ja K. Udras võtsid osa NATO loomekonkursist „Eesti riigikaitse ajaloost“ ja saavutasid töödega „Vabadussõja radadel Kambja vallas“ ja „Vabadussõja mälestuspaigad Tartu linnas“ esimese koha ning käisid vastuvõtul Viimsis asuvas J. Laidoneri sõjamuuseumis.

Aineõpetajale ja usun, et ka õpilastele oli meeldejäävam sündmus jalgrattamatk „Vabadussõja radadel Kambja vallas“ eelmise aasta 1. juunil. K. Udras ja K. Männik tegid kaasa marsruudi Ülenurmelt Pangodisse ja tagasi (52 km). Matka käigus sõideti läbi V. Puskari, R. Riivese, J. Kuperjanovi endisest elukohast ja külastati Vabadussõja mälestusmärki Reolas, Kambja kirikut, kus asub J. Kuperjanovi mälestusplaat, Kambja Vabadussõja mälestussammast ja Pikksaarel asuvat Vabadussõja mälestussammast. Matk õnnestus ja pani õpetajat imestama, kui tähelepanelikud ja hoolivad olid õpilased oma kaaslaste ja õpetajate suhtes. Muretseti, et keegi maha ei jääks, ning oodati kaaslasi järele.

8.a klassis, 2018. aastal, osalesid õpilased edukalt Euroopa rahatarkuse viktoriini Eesti finaalis ja saavutasid üldarvestuses 3. koha ning 8. klassidest 1. koha. Parimate vastuvõtul SEB-i innovatsiooni saalis premeeriti kõiki õpilasi.

9. oktoobril 2018. aastal külastasid 9. klasside õpilased riigikogu ja jälgisid täiskogu istungit, käisid Stenbocki majas vabariigi valitsuse tööga tutvumas ning külastasid Kommunismiohvrite memoriaali Maarjamäel.

Eelmise aasta 26. aprillil külastasid 9.a klassi õpilased Tartu kohtumaja, jälgisid kohtuistungit ja kohtusid kohtunik A. Tanumiga. Lisaks teadmisi arendavate paikade külastamistele osalesid 9.a klassi õpilased paljudes projektides ja viktoriinides. Sügisel 2018 toimunud BSP veebiviktoriinis oli parim meie koolist E.-L. Evestus 9.a klassist. Õpetaja P. Reimeri koostatud viktoriinis, mille teemaks Eesti Vabariigi 101. aastapäev, saavutas esimese koha 9.a klassi võistkond. 9.a klassi õpilased koostasid ka ise viktoriine ja osalesid Euroopa Liidu infokeskuse korraldatud Euroopa Parlamendi kahoodivõistlusel. 13. mail kutsuti Euroopa Majja 46 võistkonnast 10 võistkonda, nende hulgas K. Keisi võistkond „Euroopa Liidu keeled“ ja L.-L. Pehteri võistkond „EL ja liikmesriikide sümbolid“. Seal toimunud kahoodivõistlusel saavutati 4. ja 5. koht.

K. Udras, K. Männik ja A. Tamm osalesid ka NATO loomeprojektis „Eesti 15 aastat 70-aastases NATO-s“ videokonkursil ja kahoodivõistlusel. K. Männik saavutas NATO heategevusüritusel Kalevi spordihallis kahoodivõistlusel 5. koha. K. Udras osales edukalt Natonia mängus ja sai autasuks Natonia mängu.

9.a klassi õpilased soovisid kaasa lüüa ka sel aastal Euroopa ahatarkuse viktoriini Eesti finaalis ja tegid seda edukalt. Nad olid ainuke kool vabariigis, kes teist aastat tegi seda hästi. Üldarvestuses saavutati 3. koht 92 võistkonna hulgas ja 9. klasside arvestuses 1. koht. Vastuvõtul SEB-i innovatsioonisaalis premeeriti 9.a õpilasi diplomite ja 200-eurose kinkekaardiga Piletilevist. M. Laan ja A. Tamm osalesid edukalt kohapeal toimunud võistlustel. M. Laan sai võistlusel 1. koha, A. Tamm 5. koha.

Ülenurme õpilased osalesid ka rahaoskuste olümpiaadil. L.-L. Pehter tuli Eesti 2019. aasta rahaoskuste olümpiaadil 2. kohale põhikoolide arvestuses (osalejaid põhikoolist, keskkoolist ja ülikoolist oli kokku 125).

9.a klassi õpilased on hea meelega kohtunud mitmete huvitavate inimestega väljastpoolt kooli, olgu see A. Renzer SEB-st, professor E. Berg Tartu ülikoolist või Euroopa Komisjoni asepresident A. Ansip. Ka oma gümnaasiumi õpilasi on kuulatud meelsasti. Euroopa Liidu nädala ürituste raames rääkis Ülenurme gümnaasiumi õpilasesinduse president Saskia Mürk õpilastele EL noorte parlamendist ja oma tööst 3. rahvusvahelisel Belgia ENP foorumil.

Kohtumistele on alati järgnenud elavad arutelud kuuldud teemade üle ja seda just ühiskonnaõpetuse tundide ajal.

Kõik 9.a klassi õpilased on aastate jooksul kaasa löönud nii klassi- kui koolivälistel üritustel, osalenud edukalt paljudes ringides, sealhulgas Reola kultuurimaja näiteringis, muusikakoolis, treeningutel, nende seas on 2018. aasta kooli parimad sportlased B. Paidre ja K. Männik.

Kes palju teeb, see palju jõuab!

MILVI TISLER,
ajalooõpetaja

Kino maale
EelmineEuroopa Komisjoni asepresident Ülenurme gümnaasiumis
JärgmineUnipiha kooli südamlik õueaktus Ähijärve ääres