Säästlikum ja keskkonnasõbralikum tänavavalgustus

852

Suured muutused saavad alguse väikestest sammudest – säästlikum ja keskkonnasõbralikum tänavavalgustus endises Ülenurme vallas

Tänavavalgustus on keskkonna oluline osa, et tagada elanikele turvaline elukeskkond ning ohutu liiklemine pimedas. Järjest enam pööratakse Euroopas ning kogu maailmas tähelepanu keskkonnahoiule ja energiasäästule – nii ka Kambja vallas.

Tänavavalgustus on väga suur elektrienergia tarbija ning seetõttu otsustas endine Ülenurme vald just tänavavalgustuse renoveerimisega suurendada energiasäästu ja muutuda seeläbi keskkonna-sõbralikumaks vallaks. Renoveerimise käigus vahetati naatriumlambid energiasäästlike LED lampide vastu, tihendati tänavavalgustuspunkte ning vahetati välja päevinäinud ja ohtlikud postid.

Rahalisi vahendeid tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks taotleti ning projekti elluviimine sai teoks tänu Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse (SA KIK) Struktuuritoetuse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine”. Projekti rahastati 365 823 euroga, mis moodustas 43 % planeeritud projekti kogumaksumusest. Riigihanke tulemusena kujunes tänavavalgustuse renoveerimise kogumaksumuseks 442 820 eurot, mis oli planeeritust umbes poole vähem ning seetõttu vähenes ka SA KIKi poolne toetus.

LED tänavavalgustuslambid paigaldati Ülenurme alevikus, Tõrvandi, Uhti , Külitse, Soinaste ja Räni asumites.

Kristi Kull
valla arendusjuht

Kino maale
EelmineÜlenurmes ja Tõrvandis tuleb kõrgest korstnast valget tossu
JärgmineTaaskord tulekahju Kambja puidutööstuses