Õnnemaale tõhusat tegevustuge

782

Eriolukorra ajal on MTÜ Õnnemaale tulnud parimas mõttes positiivseid uudiseid – mitmed meie selle aasta alguses kirjutatud projektid on abikõlbulikeks hinnatud!

Eesti noorsootöö keskus ja MTÜ Õnnemaa sõlmisid aasta alguses teiseks aastaks riigihanke „Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks“.

Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti noorsootöö keskuse eelarve kaudu haridus- ja teadusministri 29.06.2015.a käskkirja nr 281 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Projekti koordinaatoriks on Kersti Leis.

Projektis osalevad Kambja, Kastre ja Põlva valla noortekeskused ja koolid – Ülenurme, Tõrvandi ning Kambja pere- ja noortekeskused, Kuuste noortetuba ning Kuuste kool, Roiu noortekeskus ja Vastse-Kuuste noortekeskus.

Tartumaa Noortefond – LEADER-meetme rahastus noortelt noortele

Projekt „Õnnemaa õnneköök“, projektijuhiks on MTÜ Õnnemaa vabatahtlik ja kokkamisklubi juhendaja Merilin Miks, mentoriks noorsootöötaja Jaanika Oolo.

Tõrvandi pere- ja noortekeskuses täiendatakse köögivarustust, toimub uuendatud ja laiendatud köögiosa avamine koos suure avasündmuse ja ühiskokkamisega.

Teeviit

Projekt „(Toidu)blogijate maailmas“ – projektijuht Merilin Miks, projektijuhi abid Melani Alliksaar ja Janella Jugaste.

„Me soovime oma tegevusega juhtida tähelepanu ühele sotsiaalmeedias levivale trendile: sageli esitletakse seal kõike ilustatult ja sageli erineb see suuresti tegelikkusest. Tahame, et noored õpiksid eraldama tõde valest. Projekti vältel viiakse läbi koolitused ja lõpuks on noored pisut teadlikumad ning mõistavad, kas näiteks sotsiaalmeedias esitatud pilt on realistlik või mitte, ja teavad, milliseid võtteid blogijad kasutavad, et teha pildistatav objekt atraktiivsemaks. Tutvustame noortele veebipõhist tooteesitlust sotsiaalmeedias toidublogijate kaudu.

Meie koolitus arendab noorte digipädevusi. Ürituse keskmes on fotograafia, küberohtude tundmaõppimine ja teadvustamine, suures infotulvas õige info eraldamine“.

Tartumaa arendusseltsi noorte meede – Noorte aktiviseerimine

TASi juhatus kinnitas viimase taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuse, mille hulgas oli ka MTÜ Õnnemaa projekt „Noortekeskusele uus sisustus ja vahendid“ – projektijuht Kersti Leis. Tänu projekti rahastusele anname Kambja pere- ja noortekeskusele uus näo!

TAS esitas paremusjärjestuse PRIALE 8. aprillil. PRIA teostab abikõlblikkuse kontrolli ja saadab taotlejale otsuse mai- või juunikuu jooksul.

KERSTI LEIS,
MTÜ Õnnemaa juhataja

Kino maale
EelmineKuidas näitleja Lia Laats Külitsele Araka tallu jõudis?
JärgmineLasteaedadele jäätmejaamad, linnuperedele pesakastid