Kambja koolis peeti kodanikunädala projektipäeva

82

Kambja Ignatsi Jaagu kool tähistas reedel esimese trimestri viimast päeva kodanikunädalast lähtuva projektipäevaga.

Keskenduti üldpädevuste arendamisele. Erilise luubi all olid ettevõtlikkus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ning enesemääratluspädevus. 1.-5. klass meisterdas valla arendusjuhi Kristi Kulli juhendamisel helkureid. Piirkonnapolitseinik Argo Lääts arutles lastega liiklusohutuse teemadel ning üheskoos riputati valminud helkurid koolimaja kõrval kasvavatele puudele – neist said mõne hetkega säravad helkuripuud! 6.- 9. klass osalesid valla haridusnõuniku Maia Uibo ettevõtlikkuse loengus teemal „Raha“. Lisaks viisid Eesti arstiüliõpilaste liidu esindajad 7. -9. klassi õpilastega läbi seksuaaltervise koolituse.

Kino maale