Ülenurme Gümnaasiumi õpilasesinduse aastaülevaade

1499

Ülenurme Gümnaasiumi õpilasesinduses oli 2017/18. õppeaastal 6.-12. klassidest kokku 18 klassivanemat ja umbes sama palju aktiviste. Õpilasesinduse presidendiks oli Kristen Orin (11.b) ning aseesinaiseks Aulika Ellermaa (11.b). Üldkoosolekud toimusid kord kuus. Õppeaasta vältel toimus jooksvalt ka mitmeid lühikoosolekud, kus jagati infot või võeti vastu koolielu puudutavaid otsuseid.

September 2017

Toimus esimene üldkoosolek ja õpilasesinduse liikmete tutvumisõhtu, kus räägiti plaanidest seoses kooli sünnipäevaga ning kinnitati ka aasta tööplaan.

Oktoober 2017

Toimus teine üldkoosolek, kus moodustati kooli sünnipäeva korraldusmeeskond. Ülenurme Gümnaasium oli esindatud üritusel „Ettevõtlik Noor 2017“ seoses suurperede perepäeva korraldamisega. Lisete Neevits (8.c klass) osales EÕEL üldkoosolekul Viljandis.

November 2017

Kooli sünnipäeva raames viidi läbi viktoriin kooli aulas, korraldati disko algklasside õpilastele Tõrvandi pere- ja noortekeskuses ning viidi läbi stiilipäev „Vikerkaare värvides“. Meestepäeva tähistamiseks korraldati klassidevaheline käesurumise võistlus. Ülenurme Õpilasesindus esitati üleriigilisel noortevaldkonna tunnustuskonkursil „Aasta osaluskogu ja õpilasesindus“ kategooriasse. Osaleti noortekonverentsil „Lahe koolipäev“. Osaleti SCULT festivalil ning saadi tunnustust „Ülenurme Gümnaasium – aasta spordivabatahtlike kaasaja“.

Detsember 2017

Toimus neljas üldkoosolek ja ühine jõuluistumine. Arutati traditsioonilist klasside kaunistamist ning advendiaja tähistamist. Aktiivsemaid liikmeid premeeriti SPARK Makerlabi külastusega. I poolaasta aktiivseimaks liikmeks valiti Kasper Suur (7.a klass).

Jaanuar 2018

Toimus viies üldkoosolek ning erinevad sissejuhatavad koosolekud aktivistidele tutvustamaks järgmisi ettevõtmisi: Kooli TV, kooli promovideo, liiklusohutuste tundide läbiviimine põhikoolile, Ülenurme Gümnaasiumi lahtiste uste päev.

Veebruar 2018

Toimus kuues üldkoosolek. Sõbrapäeva tähistati mänguga „Leia oma südame teine pool“, mille võitjad said õpilasesinduse soetatud Apollo kinkekaardid. Tähistati EV100 aastapäeva järgnevate üritustega: stiilipäev, küpsisetordi tegemine ning projektipäev.

Märts 2018

Toimus seitsmes üldkoosolek. Peamiseks teemaks oli lahtiste uste päeva korraldamine tulevastele 10. klassidele. Aset leidis ka Luunja, Elva ja Ülenurme õpilasesinduste sõpruskohtumine Elvas. Praktilise töö raames korraldati Kambja valla suurperede perepäev, kus olid abis Ülenurme Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed.

Aprill 2018

Toimus kaheksas üldkoosolek, kus õpilasi kutsuti üles kandideerima uueks õppeaastaks õpilasesinduse juhtkonda ning keskenduti aasta õpilase, aasta inimese ja aasta sündmuse kandidaatide väljaselgitamisele.

Mai 2018

Toimus õpilasesinduse lahtise uste päev, üheksas üldkoosolek. Valiti aasta õpilane, aasta inimene ning aasta sündmus. II poolaasta aktiivseimaks õpilasesinduse liikmeks valiti Saskia Mürk (10.a klass). Õppeaasta viimasel koosolekul valiti 2018/2019. õ.a õpilasesinduse uus juhtkond: õpilasesinduse presidendiks sai Saskia Mürk (10.a klass) ning aseesinaisteks on Maarja-Liis Uri (10.b) ja Lisete Neevits (8.c). Toimus ka ühine aastalõpuväljasõit Tartu seiklusparki.

Õpilasesinduse aasta tiitlid

Järjekordne õppeaasta on lõpule jõudnud ning on viimane aeg veel parimaid tunnustada.

Selle õppeaasta lõpus otsustas Ülenurme Gümnaasiumi õpilasesindus esmakordselt tunnustada kõige tublimaid õpilasi, erakordsemaid koolitöötajaid ning meeldejäävamaid sündmusi. Maikuus ootasime gümnaasiumimaja klassidelt ning algklasside ainesektsioonilt nominente aasta õpilase, aasta inimese ja aasta sündmuse tiitlile. Kui kandidaadid olid esitatud, pidi žürii, kuhu kuulusid erinevas vanuses õpilased, mitmed koolitöötajad, õpetajad ning õpilasesinduse juhtkond, välja valima võitjad, kes kuulutati välja õppeaasta viimasel aktusel 12. juunil. Lisaks võitjatele karikate üleandmisele tunnustati ka kõiki nominente, keda sadade õpilaste ja mitmekümnete koolitöötajate seast välja toodi.

Aasta sündmuse kategoorias on esindatud selle aasta kõige meeldejäävamad üritused ning ettevõtmised, mis jäävad kogu kooliperele veel kauaks meelde: rahvusvaheline Pierre de Coubertini noortefoorum ja sellele järgnenud tegevused, LAN võrgupidu, raamatu „Teibitud suu“ ilmumine, algklasside koolimaja ehitus, 12. klasside korraldatud jõulupidu, EV 100 ürituste nädal, 11. klasside korraldatud rebaste retsimine, noortealgatus „Maalides head“, Kambja valla suurperede päev, annetuskampaania „Valuta algus“ ning Madli Reiljani rahuplakati Ameerikasse saatmine. Ülenurme Gümnaasiumi aasta sündmuseks valiti algklasside koolimaja ehitus.

Kui mõelda tiitlile aasta inimene, siis kes see kooliperes olla võiks? Ja mis teeb ühest inimesest aasta inimese? Antud kategoorias on välja toodud kõige toredamad ja armsamad koolitöötajad, kes on silma jäänud tervele koolile. Nominentideks olid Tarmo Kerstna, Jelena Selge, Marina Kamensakaja, Kaja Laan, Ave Vigel, Eevi Tappo, Maret Liiv, Piia Paulson, Krista Salumets, Peep Reimer ning Merlin Ponna. Ülenurme Gümnaasiumi aasta inimese tiitli sai kõigi lemmik… „puhvetitädi“ ehk Jelena Selge!

Aasta õpilase kategoorias olid esindatud õpilased, kes on silma jäänud kas oma sportlikkuse, musikaalsuse, heade hinnete, aktiivsuse või sõbralikkuse tõttu. Antud kategoorias oli kõige rohkem nominente. Nendeks olid Merit Leiman, Kalev-Ifan Pechter, Sander Sarapuu, Eliis Grigor, Manfred Kukk, Madli Reiljan, Kasper Suur, Krislin Sallo, Margit Kalk, Lisete Neevits, Grete Anete Karpov, Oliver-Markus Vulf, Robin Möll, Melissa Melder, Brait Erlich, Aneth–Adeliin Talbonen, Katriin Sild ning Ats Artur Ploomipuu. Ülenurme Gümnaasiumi aasta õpilaseks sai Kasper Suur.

Parimad on tunnustatud ning loodetavasti on algus pandud ilusale traditsioonile, mis kutsub märkama ja tunnustama. Õpilasesindus soovib kõigile palju edu ja ilusat suvevaheaega!

KRISTEN ORIN,
õpilasesinduse president 2017/2018. õ.a

AULIKA ELLERMAA,
õpilasesinduse aseesinaine 2017/2018. õ.a

Kino maale
EelmineÜlenurme Gümnaasiumi 9. ja 12. klasside lõpetajad aastal 2018
JärgmineVaktsineerimine marutaudi vastu