Vallavolikogu kinnitas 2021. aasta majandusaasta aruande

251
Kambja Vallavolikogu istung 29.06.2022. Foto: Marko Ojakivi

29. juunil toimunud volikogu istungil kinnitati valla 2021. aasta majandusaasta aruanne ning anti ülevaade valla arengukava täitmisest.

Majandusaasta aruandes on märgitud, et omavalitsus ja selle asutuste tegevus on jätkusuutlik. Valla lõplikuks eelarve kogumahuks kujunes möödunud aastal 23,2 miljonit eurot, millest põhitegevuse tuludeks jäi 21,9 miljonit eurot ja põhitegevuse kuludeks 19,4 miljonit eurot. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 2021. aastal 14,7 miljonit eurot.

Arengukava täitmise ülevaates toodi välja, et kõige olulisem arengu tegur on haridus. Valla eesmärk on pakkuda tugevat, konkurentsivõimelist ja valikuterohket haridust. Arengukava tulemuslikkuse hindamiseks on üheks indikaatoriks seatud elanikkonna rahulolu teenustega. Esimene rahulolu uuring viidi läbi 2020. aastal ja järgmine küsitlus on kavandatud 2023. aastasse.

Volikogu võttis istungil vastu ka uue jäätmehoolduseeskirja, mille eesmärk on edendada jäätmete liigiti kogumist, soodustades keskkonnasõbralikkust ja vähendades segaolmejäätmete teket. Juba praegu saavadki omavalitsuse korteriühistud taotleda toetust jäätmemaja ehitamiseks või süvakogumismahuti paigaldamiseks ning elanikud soetada kompostreid ja biolagunevate jäätmete konteinereid.

Volikogu esimees Aivar Aleksejev tõi istungil välja, et leppida ei saa volikogu liikmete väljaütlemistega, mis on vastuolus hea tava ja keelekasutusega. „Sellised avaldused häbistavad kogu volikogu.“

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineRally Estonia läbib taas Kambja valda
JärgmineTrikirattakross on eriline ja kaasahaarav spordiala