Vallavolikogu kinnitas 2022. aasta majandusaasta aruande

153
Kambja Vallavolikogu istung 21. juunil Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

21. juunil 2023 toimunud volikogu istungil kinnitati valla 2022. aasta majandusaasta aruanne, kus on välja toodud, et omavalitsus ja selle asutuste tegevus on jätkusuutlik.

Osaliselt tunnistati kehtetuks Külitse alevikus asuva Sakki maaüksuse detailplaneering.

Algatati ning kinnitati järgmiste maaüksuste detailplaneeringud ja nende lähteseisukohad: Virulase küla, Toome AÜ 12; Tõrvandi alevik, Miku; Ülenurme alevik, Tartu mnt 52.

Ülenurme alevikus, Piiri maaüksuse detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine jäi algatamata.

Tasuta kasutusse otsustati anda MTÜle Tõrvandi Päästeselts kinnisasi asukohaga Männi 2, Kambja alevik. Hoonesse rajatakse Kambja vabatahtliku pääste depoohoone-kogukonnakeskus.

Anti luba korraldada riigihange „Räni aleviku Päikeseratta lasteaia projekteerimine ja ehitamine“.

Kehtestati 2024. aasta maamaksumäärad. Elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule kehtestati määr 0,5% maa maksustamishinnast aastas. Maatulundusmaale kehtestati määr 0,5% maa maksustamishinnast aastas. Nimetamata sihtotstarbega maale kehtestati määr 1% maa maksustamishinnast aastas.

Volikogu võttis teadmiseks info vallavalitsuse liikmete kõrvaltegevustest.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine Kambja Vallavolikogu istung toimub 23. augustil kell 17 Reola kultuurimajas.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavolikogu 21.06.2023 istungilt
JärgmineVallavalitsuse istungilt 22.06.2023