-4.6 C
Kambja
Teisipäev, 30.11.2021
Sildid Kambja vallavalitsus

Silt: Kambja vallavalitsus

Head vallaelanikud!

Viimasel ajal on palju pahameelt pälvinud postkastidesse laekunud info seoses aadressiandmete korrastamisega. Kogu selle ettevõtmise eesmärk on, et aadressimuudatuse tulemusena oleksid hooned nummerdatud loogilises...

Noppeid vallavalitsuse töömailt

Ülevaade Kambja vallavalitsuse 13. aprilli, 19. aprilli, 26. aprilli, 3. mai ja 10. mai istungitel vastu võetud otsustest. OÜ Ülenurme Teed nõukogust kutsuti nende avalduse...

Kambja Vallavalitsuse istungid 1. märts kuni 5. aprill

Kambja Vallavalitsuse istungitel otsustatust 1. märts kuni 5. aprill. 1. märtsil otsustati Muuta Tartu maakonnas Kambja vallas Uhti külas asuva katastriüksuse lähiaadress järgmiselt: Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress 1. 94901:009:0478 Peatuse Karro Anda...

Meie vallavalitsuse töötajad

Paaris eelmises vallalehe pabernumbris oleme suures tabelis lugejateni toonud uue valla ametnike nimesid ja kontaktandmeid. Toimetusel oli plaanis uusi töötajaid tasapisi lehelugejaile täpsemalt tutvustama...

Ülenurme ja Kambja vallast moodustatud ühendvalla juhid asetuvad positsioonidele

„Olevik“ on ilmunud 20 aastat ja mõned kuud pealekauba, selle aja sisse on mahtunud nii mitmedki valimised. On olnud kirglikumaid ja vaguramaid võimu(le)püüdlemisi, seekordsete...

Kambja Vallavolikogu istungid

Ühinenud Kambja valla vallavolikogu I istung toimus 26. oktoobril. Istungist võttis osa 18 volikogu liiget, puudusid M. Võsokov, Ü. Karpov ja P. Puis. Volikogu esimese istungi...

Vallavolikogu valis vallavanema ja komisjonide juhid

Vallavolikogu teisel istungil valiti Kambja vallavanemaks Aivar Aleksejev, kes on siiani ametis olnud Ülenurme vallavanemana. Kambja abivallavanemaks valiti pikaaegne Kambja vallavanem Ivar Tedrema. Vallavalitsuse kinnitamine Kinnitati uue...

Ülevaade vallavolikogu maiistungil otsustatust

Kambja vallavolikogu istung toimus 4. mail 2017. Vallavolikogu määruse muutmine Vallavolikogu päevakorras oli Kambja vallavolikogu 15. augusti 2013. a määruse nr 54 „Volituste andmine hajaasustuse programmist...

Ülevaade vallavolikogu märtsiistungil otsustatust

Kambja vallavolikogu istung toimus 30. märtsil 2017. Vallavara võõrandamine teistkordsel enampakkumisel Kambja vallavolikogu 24. märtsi 2016 otsusega nr 78 „Vallavara võõrandamine” otsustati müüa avalikul...

Kambja valla rahvas on iseseisvusmeelne

Intervjuu vallavanem Ivar Tedremaga Selle lehenumbri koostamise ajaks oli toimunud kaks rahvakoosolekut – Kambjas ja Vana-Kuustes –, millel elanikud ja vallajuhid arutlesid selle üle, mida...