Tööpakkumine noorsootöötajale

1331

MTÜ Õnnemaa pakub pere- ja noorsootööteenust Kambja vallas. Meie halduses on Ülenurme, Kambja ja Tõrvandi pere- ja noortekeskused ning Kuuste noortetuba. Eesmärgiks on nende teenuste viimine uute noorteni ning laiendada nende osalemise võimalusi selles töös.

Kas otsid mitmekülgset ja arendavat tööd ning otsustusvabadust?

Pakume tähtajalise töölepinguga ja osalise tööajaga (0,5 koormust) tööd liikuvale noorsootöötajale. Meie juures ootab sind noortega tehtava töö mitmekesistamine, rahvusvahelise noorsootöö korraldamine, vaheldusrikkad projektid, noorteinfo haldamine ja vahendamine, koos meeskonnaga malevate korraldamine ning võimalus kõigiti toetada ja arendada noorte omaalgatust ning initsiatiivi.

Arendame oma töötajaid erialastel täiendkoolitustel, pakume sõbralikku ja toetavat meeskonda ja toredaid võimalusi eneseteostamiseks.

Sinu hea töö eelduseks on noorsootööalane kõrgharidus või selle omandamine või noorsootöötaja kutse, vähemalt kesktasemel inglise keele oskus, valmisolek rahvusvaheliseks noorsootööks, projektide kirjutamise ja läbi viimise oskus ning noorsootööd ja lastekaitset käsitlevate seaduse tundmine. Kasuks tuleb, kui sul on B-kategooria juhiload ja auto kasutamise võimalus.

Töös juhindub liikuv noorsootöötaja Eesti avatud noortekeskuste ühenduste välja töötatud noortekeskuse heast tavast ja Eesti noorsootööd korraldavatest õigusaktidest.

Tööle asumise aeg on alanud aasta märtsis.

Kandideerimiseks ootame CVd ja motivatsioonikirja e-postiga aadressil kersti@onnemaa.ee hiljemalt 29. veebruariks k.a. Lisainfo telefonil 5331 5342 – Kersti Leis.

Kino maale
EelmineMänguasjad või mängu asjad…
JärgmineUuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine