Tõrvandi aleviku keskusele otsitakse uut arhitektuurilahendust

1684
Tõrvandi alevik

Kambja vallavalitsus koostöös Eesti arhitektide liiduga kuulutas välja arhitektuurivõistluse, et leida parim lahendus Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse hoonestusele, mis hõlmab kogukonnahoonet, koolimaja ja spordihoonet.

Võistlusala paikneb Tõrvandi keskuses olemasoleva staadioni ja Aia tänava vahelisel alal. Uus aleviku keskuse hoonestus peaks moodustama ümbritseva rekreatsioonialaga tervikliku ruumi. Tulevikus plaanitakse Tõrvandi alevikust kujundada Kambja valla keskus.

„Ideekonkursilt ootame valla avalikku ruumi rikastavat kõrgetasemelise arhitektuuriga terviklahendust Tõrvandi keskusesse. Soovime, et loodav põhikool on kaasaegne ja toetab iga õppija nii individuaalset kui ka sotsiaalset arengut. Spordikompleks ja kogukonnakeskus omakorda peavad arvestama elanike vajadustega ja vastama tänapäeva nõudmistele,“ ütles Kambja vallavanem Aivar Aleksejev.

Eesti arhitektide liidu presidendi Andro Männi sõnul on Tõrvandi uue keskuse rajamine eeskujuks teistelegi Eesti valdadele. „Viimased kolmkümmend aastat oleme näinud Eesti suuremate linnade ümber toimuvaid valglinnastumise protsesse, mis on paraku olnud sageli ka ebakvaliteetse ruumi ja halva elukeskkonna rajamise õpikunäited,“ rääkis Andro Mänd. „Selle taustal tuleb tunnustavalt esile tuua Kambja valda, mis on avaliku arhitektuurivõistlusega võtnud endale eesmärgiks luua Tõrvandi aleviku keskosast uus ja kaasaegse lähenemisega vallasüda. See on vajalik samm, et tõsta Tõrvandi alevikku “Tartu tagaõue” staatusest kõrgemale ning luua mitmekesine ja erinevate funktsioonidega inimkeskne elukeskkond. Loodame, et ka teised vallad järgivad Kambja eeskuju ja analüüsivad oma asulate seni kasutamata võimalusi.“

Uue ja kaasaegse Tõrvandi keskuse hoonestus hõlmab kolme erineva funktsiooniga ehitist – koolimaja, kogukonnahoonet ja spordihoonet. Kuigi need hooned täidavad erinevaid eesmärke ning toimivad teineteisest sõltumata, peavad nad olema teineteisega logistiliselt ja funktsionaalselt maksimaalselt seotud, et pakkuda omavahel sidusat ruumijagamist ning kasutamist.

Koolihoone ruumide kavandatav netopind on umbes 5115 m², spordihoonel 3320 m² ning kogukonnahoonel 1600 m². Võistlusala pind kokku on 70 000 m². Arhitektuurilahenduse loomisel tuleb arvestada hoonestuse etapiviisilise ehitamise võimalusega ning tagada, et ka sel juhul moodustaks hoonestuse arhitektuur sidusa lahenduse.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 15. september. Võistluse preemiafond on 44 000 eurot. Sellest esimese koha preemia on 16 000 eurot, teisel kohal 12 000 eurot, kolmandal kohal 8 000 eurot ning lisaks on kaks 4000-eurost ergutuspreemiat.

Arhitektuurivõistluse žüriisse kuuluvad Kambja vallavanem ja žürii esimees Aivar Aleksejev, Kambja vallavalitsuse maa- ja ehitusosakonna planeerimisspetsialist Riivo Leiten, Kambja vallavalitsuse kantselei jurist Kaupo Piirsalu ning arhitektide liidu esindajatena arhitektid Katrin Koov, Tiit Sild, Mihkel Tüür ja Villem Tomiste.

Kino maale
EelmineWRC Rally Estonia päevapassiga pääseb vaatama nii stardi-ja finišipoodiumit kui kiiruskatseid
JärgmineValitsus vähendab kontrollimata avalikel üritustel ja tegevustes lubatud osalejate hulka