Soojatarbijate küsimustele vastab SW Energia

977

Detsembris tõusis toasooja hind Ülenurme ja Tõrvandi tarbijatele märgatavalt, suurimaks põhjuseks oli gaasi hinna märgatav tõus maailmaturul juba septembris. SW Energia OÜ-l kulus veidi aega, et teha taotlus Konkurentsiametile õiglase hinna kehtestamiseks eelpool toodud kaugküttevõrkudes. Loomulikult on mõistetav, et veidi enam kui 30% hinnatõus tekitab meelehärmi tarbijates ja pahameeletormi soojatootja, ehk SW Energia suunas.

Meile on viimast nädalate jooksul tulnud Tartumaalt palju kirju ja küsimusi, et millest selline olukord on tekkinud ja mida saavad tarbijad teha oma küttekulude vähendamiseks. Siinkohal peame õigeks peamiste teemade kohta kõigile soojatarbijatele selgitusi anda ja omapoolseid nõuandeid jagada.

Miks tõusis Ülenurme ja Tõrvandi soojatarbijatele hind enam kui 30% ja miks juhtus see nii äkki? – Soojusenergia hinna tõus on tingitud ainult ja ainult gaasi hinna tõusust maailmaturul, sealhulgas ka soojatootjale. Soojatootja ostab gaasi partnerilt, kes kord aastas võidab soojatootja poolt korraldatud konkursi. Konkursil osalevad kõik Eesti suurimad gaasimüüjad ja SW Energia on saanud alati parima hinna, mida turul pakutakse. Juba septembrist tõusis gaasi hind märgatavalt, kuid kuna soojusenergia hinna peab kinnitama Konkurentsiamet, siis toimub see alati viitega ja lisaks peab hinnatõusust ka tarbijatele 1 kuu ette teatama. Gaasi hinna langedes maailmaturul, toimub ka soojusenergia hinna langetamine.

Kuidas saab korteriomanik küttekulusid kokku hoida? SW Energia hinnangul on siin kaks suurt võimalust, mida iga korteriomanik oma häälega korteriühistu koosolekul saab nõuda. Esiteks peab igal soojatarbijal olema korralik ja toimiv soojasõlm ning teiseks saab küttekulusid vähendada oluliselt maju soojustades ja renoveerides.

Mis on soojasõlm ja kui Teie majal see on, miks kulud on ikka suured? Soojasõlm on maja soojatarbimise jagamise „süda“. Soojasõlme automaatika otsustab vastavalt välisõhu temperatuurile ja seadistustele, kui palju ja millise temperatuuriga soojusenergiat majja lastakse. Sellest omakorda sõltub, kui suur hulk soojusenergiat soojamõõtjast läbi läheb ja kui palju maja selle eest soojatootjale maksma peab. Kui majal ei ole soojasõlme, siis läbib maja soojatrassist tulev ja tavaliselt liialt kõrge parameetriga (loe: liiga kuum) vesi ja majad on seetõttu üle köetud ning pahameel suur. Kahjuks peab soojatootja hoidma trassitemperatuuri piisavalt kõrgel, et ka kaugemad majad saaksid omale vajaliku sooja kätte. Seega ei saa soojatootja kahjuks trasside temperatuuriga majade kütteprobleeme lahendada, vaid iga maja peab seda tegema ise, omale töökorras soojasõlme hankimisega. Meie kogemused on näidanud, et ainuüksi töökorras soojasõlm võib majade küttearveid vähendada kuni 20%!

Oluline on seejuures, et soojasõlm oleks õigesti ehitatud ja kindlasti korrapäraselt (iga 3-kuu tagant) ka hooldatud, sest ainult siis töötab soojasõlm eesmärgipäraselt ja Teie korterites valitseb mõnusalt elamisväärne kliima.

Kes ehitaks soojasõlme ja hooldaks seda? Soojasõlme ehituse plaanidega tasub pöörduda oma maja haldaja poole, kes saab turult otsida parima pakkumise nii soojasõlme ehituseks, kui ka hooldamiseks. Soojatootja saab siinkohal olla ka abiks, kui soovite abi, siis saatke palun oma soov rita.kiisk@swenergia.ee ja teeme Teie majale sobiva pakkumise. Kahjuks võime juba täna öelda, et sellel kütteperioodil juba palju töid ees ja enne kütteperioodi lõppu kahjuks SW Energia ei saa lubada, et saame Teile pakkuda uue soojasõlme valmimist, aga anname oma parima koostöös oma partneritega.

Soojamõõtja näitude kauglugemine – mis see veel on ja miks seda vaja on? Igale soojamõõtjale on võimalik paigaldada kauglugemise seade, nii saate olla veendunud, et soojamõõtja näidud jõuavad soojatootjani alati kuu viimasel päeval ja keegi ei pea selle näidu edastamisega tegelema, sest see saadetakse automaatselt soojatootja serverisse. Täna on olnud majadel probleeme, et näidud saadetakse mõnepäevase hilinemisega (kui näite võtab maja haldaja) ja kui need „mõni“ päev juhtuvad olema väga külmad, siis lisab selline olukord kuu küttearvele üsna olulise koguse megavatt tunde! Loomulikult tuleb järgmise kuu arve selle võrra väiksem, aga pahameel suurenenud arvest on tekitatud ja ka eelnevate aastate võrdlus ei ole täpne. SW Energia pakub soovi korral kauglugemise seadet koos paigaldusega Ülenurme ja Tõrvandi võrkudele soodushinnaga 250€, millele lisandub käibemaks, tavahind käibemaksuta on 350€. Oma soovist andke teada rita.kiisk@swenergia.ee.

Kas kaugküttel on Ülenurmes ja Tõrvandis üldse perspektiivi, kui hind on nii kõrge? Kindlasti on kaugküte kõige odavam küttelahendus kortermajadele. Seda on tõestanud kõik suuremad võrguettevõtjad Eestis. Ajalooliselt on Teie võrkudes olnud hind nii madal, kuna kohalik omavalitsus pidas silmas eelkõige madalat küttehinda, aga mitte jätkusuutlikult toimivat kaugküttevõrku, mida pidevalt renoveeritakse ja kaasajastatakse. SW Energia eesmärgiks on soodne, keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik soojusenergia kõikidele tarbijatele, sellest lähtuvalt taotlesime Teie kaugküttekatlamajade uuendamiseks ja keskkonnasõbralikule kohalikule hakkepuidule üleviimiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust, et kogu investeering ei jääks tarbijate kanda. Abi saime mõlema katlamaja ümberehituseks ja ümberehitustööd on juba täies hoos. Nii Ülenurme kui ka Tõrvandi asumitesse ehitame ca 800 000€ maksvad hakkepuidul töötavad katlamajad, mis kasutavad soojatootmiseks kohalikku ja stabiilse hinnaga kütust. Katlamajad valmivad kindlasti 2019 aasta sügiseks ja peale katsetuste perioodi lõppu, saame ka loodetavasti soojusenergia hinda alandada. See, kui palju, sõltub peaasjalikult puiduhakke hindade käitumisest.

Seega, ei ole hetkel mõistlik Ülenurme ja Tõrvandi tarbijatel kaaluda teisi kütteliike, sest need on kokkuvõttes oluliselt kallimad, pigem innustada kõiki kogukonnas olevaid maju liituma kaugküttega, sest mida suurem on kaugküttevõrgu tarbijate hulk, seda madalam on iga tarbija hind.

Loodame, et eelpool toodud selgitused on piisavad ja annavad Teile ülevaate soojatootja SW Energia tegemistest ja pingutustest Ülenurme ja Tõrvandi kaugküttevõrkude opereerimisel. Kindlasti on parima tulemuse saavutamiseks alati koostöö ja seda soovib SW Energia alati oma tarbijatega teha, endiselt on kõik küsimused ja ettepanekud oodatud läbi meie kodulehe küsimuste rubriigi või otse meie kliendihaldurile rita.kiisk@swenergia.ee

Mõnusat ja sooja tuba Teile kõigile!

MAIT PÄRG 
tegevjuht
SW Energia OÜ
info@swenergia.ee
swenergia.ee

Kino maale
EelmineVeis päästeti jääaugust
JärgmineTänasest saab hooldusraieteks toetust küsida