Vallavalitsuse istungilt 11.08.2022

246
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus-, sotsiaal- ja huviharidusküsimused. Langetati hangetega seotud otsuseid. Jagati infot eelarvest ja lisaeelarve koostamisest. Toimus arutelu revisjonikomisjoni kontrollülesannete täitmisest.

Antud ehitusload:

  • Madise külas Partsi puurkaevu rajamiseks
  • Reola külas Moosi tee 3 vedelgaasipaigaldise rajamiseks
  • Soinaste külas Kaasiku 35 toidukaupluse püstitamiseks

Edukaks tunnistati lihthange „Ülenurme-Külitse kergliiklustee projekteerimine“ majanduslikult soodsaima pakkumuse esitaja hankes määratletud hindamiskriteeriumide kohaselt OÜ Esprii kogumaksumusega 33 000 eurot käibemaksuta.

Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusena korraldatakse riigihange „Tõrvandi Põhikooli ehitamine“.

Sotsiaalküsimuste osas langetati vajalikke otsuseid ning anti nõusolek eluruumi üürilepingu sõlmimiseks.

Eraldatud toetused:
2328 eurot Haridusselts Tõrvik MTÜle Pangodis muinastulede öö korraldamiseks
2880 eurot Külitse kogukonna päeva „Külitse 440“ korraldamiseks
2200 eurot SAle Eesti Maaelumuuseumid „Sügisnäitus 2022“ korraldamiseks

Toetati vallaelanike osalemist huvihariduslikes tegevustes.

Võeti teadmiseks info eelarve täitmisest ja lisaeelarve koostamisest ning edastatakse revisjonikomisjonile kontrollülesannete vastused.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKedrafest Uhtil ootab taas savisõpru
Järgmine17. augustil on Uhtil katkestatud soojusenergia edastamine