Vallavalitsuse istungilt 16.08.2023

210
Foto: Heigo Mägi

Võeti vastu sotsiaalküsimustega ja huvihariduse toetuste määramisega seotud otsuseid. Anti tasuta kasutusse vallavara.

Sotsiaalküsimused

Määrati õppetoetusi. Võeti vastu otsus isikliku abistaja teenuse määramiseks mahus kuni 120 tundi alates 01.09.2023. Seati isiku üle hooldus ning tema hooldajale määrati toetus hooldamise eest.

Huvihariduse toetuse määramine

Määrati huvihariduse toetusi. Otsustati jätta rahuldamata taotlus huvitegevuse toetuse saamiseks, kuna toetuse saaja ei kuulu sihtrühma.

Vallavara tasuta kasutusse andmine

Vastavalt kasutusse antava maa-ala plaanile anti tasuta kasutusse kümneks aastaks prügimaja paigaldamiseks Tõrvandi alevik, Ringtee 14 korteriühistule (registrikood 80455849) Tõrvandi haljasala P4 kinnistu (katastritunnus 28301:001:0563, pindalaga 0,003 ha); Tõrvandi alevik, Ringtee 15 korteriühistule (registrikood 80421684) Tõrvandi haljasala P4 kinnistu (katastritunnus 28301:001:0563, pindalaga 0,003 ha).

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTule võimlema!
JärgmineÜlenurme spordihoonesse on oodatud administraator