Vallavalitsuse istungilt

  410

  25. märtsil otsustati

  Võtta vastu Soinaste külas asuva Põllu maaüksuse detailplaneering ning korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

  Väljastada projekteerimistingimused:

  • Külitse alevikus Nurmenuku tn 18 maaüksusele elamu laiendamiseks
  • Räni alevikus Viirpuu tn 51 maaüksusele ehitiste projekteerimiseks
  • Vana-Kuuste külas Tammetalu kinnistule ja Väikearu kinnistule abihoone projekteerimiseks
  • Mäekülas Kopa kinnistule üksikelamu projekteerimiseks
  • Pühi külas Keskküla kinnistule üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks.

  Väljastada ehitusload:

  • Tõrvandi alevikus Kõivu tn 8, 10 ja 12 üksikelamu püstitamiseks
  • Räni alevikus Kassisilma tn 5 külmladu-kontorihoone püstitamiseks
  • Reola külas Roosi tn 1 teraviljakuivati püstitamiseks
  • Soinaste külas Pesapaiga tn 14 kahe korteriga elamu püstitamiseks
  • Kambja alevikus Vaarika 5/1 üksikelamu püstitamiseks
  • Kodijärve külas Kulli elektritootmisrajatise rajamiseks.

  Väljastada kasutusload:

  • Räni alevikus Lehe tn 2 kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Räni alevikus 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee T10, Külitse alevikus 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, Lemmatsi külas Räni-Raudtee tee T1, Paju tn 6 ja Paju tänava maaüksustel rajatud külmaveetorustikule
  • Oomiste külas Pihla kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Tõrvandi alevikus Pärnaõie tn 11 püstitatud korterelamule ning Rukki tn 20 üksikelamule
  • Soinaste külas Haru tn 9 üksikelamule
  • Täsvere külas Käometsa kinnistule püstitatud üksikelamule.

  Nõustuda sundvalduse seadmisega Enefit Connect OÜ kasuks Kambja vallas Ülenurme alevikus asuvatele Kasevälja tee maaüksusele, Kaasiku tänava maaüksusele ja Veskivilla tänav L1 maaüksusele.

  Määrata Lepiku külas asuva Varbola katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed:

  • Varbola, elamumaa
  • Randoja, maatulundusmaa
  • Männimetsa, maatulundusmaa.

  Määrata ühekordne sotsiaaltoetus kaheksale isikule kogusummas 983 eurot, ühe isiku suhtes rahuldati taotlus osaliselt.

  Volitada ametnikku esindama isikut politsei- ja piirivalveameti teeninduses isikutunnistuse väljavõtmisel.

  Toetada 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames MTÜ Võimlemisklubi Ülenurme treenerite töötasu kulude katmist perioodil jaanuar – mai 2021. a summas 5 075 eurot.

  Määrata MTÜle Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi ühekordne toetus 200 eurot eesmärgiga toetada Kristjan Kaljuranna osalemist 27.04.–02.05.2021 Ukrainas Kiievis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel sulgpallis.

  Sõlmida leping Eesti arhitektide liiduga Tõrvandi kooli, spordihoone ja multifunktsionaalse kogukonnakeskuse arhitektuuri- ja planeeringuvõistluse korraldamiseks.

  1. aprillil otsustati

  Väljastada projekteerimistingimused:

  • Raanitsa külas Sinioja kinnistule üksikelamu projekteerimiseks
  • Virulase külas Kaasiku kinnistule üksikelamu projekteerimiseks
  • Paali külas Paikmäe kinnistule üksikelamu projekteerimiseks
  • Reola külas asuva Nirgi tee 13 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
  • Tõrvandi alevikus asuva Teeninduse tee 6 krundil kehtiva detailplaneeringu
  • kohalike teede projekteerimiseks: Lennu-Vangi tee kergliiklustee, perspektiivne Peetri tee, Vahtra tänav (tee nr 9490020), Vilja tee (9490117), kohaliku Lennu-Vangi tee pikendus, Uhti küla kogujatee ning Uhti küla kergliiklustee 1.

  Väljastada ehitusload:

  • Tõrvandi alevikus Näki tee 3 ja Karikakra tn 16 üksikelamu püstitamiseks ning Aasa tn, Lennu tn 10, Lennu tn 10a ja Peetri tee L1 gaasitorustiku laiendamiseks
  • Räni alevikus Kassisilma tn 2 kinnise maasüsteemi puuraukude rajamiseks
  • Reola külas Vilja tee 12 puurkaevu rajamiseks ja Mingi tee 5 laohoone püstitamiseks
  • Soinaste külas Rehe tee 4 kaksikelamu püstitamiseks.

  Väljastada kasutusload:

  • Lemmatsi külas Kaera kinnistule püstitatud päikeseelektrijaamale
  • Ülenurme alevikus Veskivilla tn 13 ja 25 kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Reola külas Moosi tee 3 kinnistul rajatud päikeseelektrijaamale
  • Tõrvandi alevikus Teeninduse tee 9 kinnistul püstitatud üksikelamule
  • Õssu külas Lepiku tee 17 kinnistul rajatud päikeseelektrijaamale
  • Pulli külas Riiviko kinnistule püstitatud päikeseelektrijaamale.

  Määrata Tõrvandi alevikus asuva Aiaääre, Lemmatsi külas asuva Lilleoru, Kavandu külas asuva Allikumetsa ja Alliku katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

  Määrata Uhti külas asuvate Nõlva tee 7 ja Nõlva tee 13 kinnistute vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

  Korraldada kahe puudega lapse tugiisiku- ja lapsehoiuteenused.

  Laiendada Kristalli tänaval olevat õueala Tiigrisilma tänavale alates Räniküla tänava ristmikust kuni Lemmatsi – Leilovi teeni. Õueala koosseisu liita ka Tiigrisilma tänav J3 lõik. Paigaldada Kristalli ja Tiigrisilma tänavatele 3 liikluskünnist ning tühistada Kassisilma tänava osas sõidukite 8 t täismassipiirang. Kehtestada üle 8 t täismassiga sõidukitele sissesõidupiirang Tiigrisilma tänavale alates Kassisilma tänava ristmikust kuni Lemmatsi – Leilovi teeni ja Tiigrisilma tänava J3-le.

  Kino maale