Vallavalitsuse istungilt 05.07.2022

214
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, sotsiaal- ja haridusküsimused. Otsustati riigihankega seotud teemasid. Pikendati üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku kestust.

Antud projekteerimistingimused:

  • Soinaste külas asuva Pähkli 9 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
  • Reola külas asuvale Mingi tee 15 krundile ja Mingi tee 17 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
  • Reola külas asuvale Mingi tee 13 krundile detailplaneeringu täpsustamiseks
  • Ülenurme alevikus asuvale Kaasiku 32 krundile detailplaneeringu täpsustamiseks
  • Külitse alevikus asuvale Eha 2 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks

Anti ehitusluba Uhti külas Valgekõrtsi tee 26 ja Valgekõrtsi tee 26a päikeseelektrijaama rajamiseks.

Antud kasutusload:

  • Soinaste külas Kiire 6 kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Tõrvandi alevikus Nisu 8 kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Ülenurme alevikus Paruni 5 kinnistule püstitatud korterelamule
  • Soinaste külas Välja 6 kinnistule püstitatud laohoonele

Pikendati üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku kestust ning määrati avaliku väljapaneku lõpukuupäevaks 10.08.2022.

Volitati MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskust läbi viima Kambja valla nimel jäätmeveo riigihanget koostöös Kambja Vallavalitsuse esindajaga.

Sotsiaal- ja haridusküsimuste osas määrati toetusi, langetati eluruumidega seotud otsuseid.

Eraldatud toetused:
kuni 600 eurot Kaitseliit
3367 eurot Ülenurme Muusikakool

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineSalvkaevud vajavad korrapärast hooldust ja majapidamiste reovesi puhastamist
JärgmineGalerii: Kambja tervisejooksude 2. etapp