Vallavalitsuse istungilt 26.07.2022

205
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa- ja sotsiaalküsimused. Langetati vallavaraga ning hangetega seotud otsuseid.

Anti projekteerimistingimused Ülenurme alevikus asuvale Peetri tee 6 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Antud ehitusload:

  • Soinaste külas Välja 11 sõidukite teeninduse hoone püstitamiseks
  • Lemmatsi külas Lillealliku kinnistule üksikelamu püstitamiseks
  • Vana-Kuuste külas Kooli tee 2 puhkeala rajamiseks
  • Tõrvandi alevikus Kõivuharu 3 üksikelamu püstitamiseks
  • Räni alevikus Sipelga põik 2 kahe korteriga elamu püstitamiseks
  • Külitse alevikus Kiigemäe tee 2 kaupluse püstitamiseks lisatingimustega
  • Soinaste külas Tolga 26 üksikelamu püstitamiseks
  • Soinaste külas Haru 2 paariselamu püstitamiseks

Avalikule väljapanekule suunati Soinaste külas asuva Rehepapi tee 12 detailplaneering.

Määrati kinnistu jagamise käigus tekkinud katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed:

  • Talvikese külas asuv Tooma kinnistu
  • Laane külas asuva Väike-Näki tee

Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Külitse alevikus asuvale Terra üldmaa katastriüksusele.

Sotsiaalteemade osas määrati toetusi ja lahendati hooldusega seotud küsimusi.

Langetati munitsipaaleluruumiga seotud otsuseid.

Kinnitati avatud hankemenetluse „Ülenurme Gümnaasiumi toitlustusteenus“ tulemused ja tunnistati edukaks pakkujaks P. DUSSMANN EESTI OÜ.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKülitsel tähistati aleviku 440. aastapäeva
JärgmineEELK Kambja kogudus annab teada