Vallavalitsuse istungilt 14.09.2023

126
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal-, huviharidus- ning haldusküsimused.

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Võeti vastu Räni alevikus asuva Tiigrisilma 2 maaüksuse detailplaneering. Avalik väljapanek korraldatakse 10.–23.10.2023, asukohaga Kambja Vallavalitsuse kantselei ja Kambja valla veebileht.
Kehtestati Soinaste külas asuva Haru 4 maaüksuse detailplaneering.

Maaküsimused

Sundvalduse seadmine

  • Elektrilevi OÜ kasuks Õssu külas asuvatele Tiigi tee ja Kesa tee katastriüksustele
  • Kambja valla kasuks Külitse alevikus asuvatele Soosilla vkt 29—52 katastriüksustele

Katastriüksusele koha-aadressi ning sihtotstarbe määramine

  • Katastriüksuse tunnusega 28301:001:0903 koha-aadressiks Tartu maakond, Kambja vald, Lepiku küla, Maarjametsa ja sihtotstarbeks 100% sihtotstarbeta maa
  • Katastriüksuse tunnusega 28301:001:0819 koha-aadressiks Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme alevik, Lasteaia tänav T2 ja sihtotstarbeks 100% transpordimaa ning katastriüksuse tunnusega 28301:001:0753 koha-aadressiks Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme alevik, Lasteaia tänav T1 ja sihtotstarbeks 100% transpordimaa

Sotsiaalküsimused

Võeti vastu korraldused kahe isiku üldhooldusteenuse rahastamiseks. Määrati õpilastele koolilõuna- ning õpilasele õppetoetust.

Määrati huvihariduse toetus.

Haldusküsimused

Volitati vallavalitsuse vallavara spetsialisti Ragnar Veemaad esindama Kambja valda korteriühistutes omaniku esindajana.
Poldrijooksu läbiviimiseks suletakse Ülenurme alevikus Pargi tn lõik 0,1—0,36 km ja Mõisniku tn lõik 0—0,08 km liiklusele 28. septembril 2023 kell 15.30–18.30.
Pikendatakse 5DEhitus OÜle vallavalitsuse 20.07.23 korraldusega nr 1779 antud luba Ülenurme alevikus asuva Poldri tänava (tee nr 9490042) 0,0–0,130 km ja 0,140–0,225 lõikude ajutiseks sulgemiseks liiklusele kuni 27.09.2023.

Kinnitati Kambja Kultuur ja Sport töötajate koosseis.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 07.09.2023
JärgmineAvatud on kandideerimine ERGO noorte sportlaste stipendiumile