Vallavolikogu valis vallavanema ja komisjonide juhid

2085

Vallavolikogu teisel istungil valiti Kambja vallavanemaks Aivar Aleksejev, kes on siiani ametis olnud Ülenurme vallavanemana.

Ivar Tedrema

Kambja abivallavanemaks valiti pikaaegne Kambja vallavanem Ivar Tedrema.

Vallavalitsuse kinnitamine

Kinnitati uue omavalitsusüksuse Kambja valla institutsionaalse täitevorgani Kambja vallavalitsuse liikmed:

 1. Aivar Aleksejev – vallavanem
 2. Ivar Tedrema – abivallavanem
 3. Sirje Suur – finantsjuht Ülenurme vallavalitsuses
 4. Rahel Tamm – sotsiaalnõunik Ülenurme vallavalitsuses
 5. Marge Einola – maanõunik Ülenurme vallavalitsuses
 6. Meriliis Kuuslap – sotsiaalnõunik Kambja vallavalitsuses
 7. Tiit Lukas – ehitusnõunik Ülenurme vallavalitsuses

Vastavalt haldusreformiseadusele jätkavad eelnenud omavalitsusüksuste ametiasutused – Kambja vallavalitsus ja Ülenurme vallavalitsus tegevust aasta lõpuni.

Vallavolikogu komisjonide moodustamine 

Vallavolikogu otsustas moodustada järgnevad komisjonid ja valis neile juhid ning revisjonikomisjonile lisaks ka liikmed:

Revisjonikomisjon

Ülesanded on määratud valla põhimäärusega.

 • Avo Alliksaar – esimees
 • Illari Lään
 • Meelis Michelson

Rahandus- ja majanduskomisjon

Tegevusvaldkonnad on eelarve-, eelarvestrateegia, vallavara ja arengukavade koordineerimise küsimused.

 • Kaupo Piirsalu – esimees
 • Marek Palusoo – aseesimees

Haridus- ja kultuurikomisjon

Tegevusvaldkonnad on haridus-, kultuuri- ja spordiküsimused.

 • Maia Uibo – esimees
 • Rauno Kiuru – aseesimees

Maakomisjon

Tegevusvaldkonnad on maa-, keskkonnakaitse ja planeeringute küsimused.

 • Toomas Arumägi – esimees
 • Oliver Ots – aseesimees

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond on sotsiaal- ja lastekaitse küsimused.

 • Irma Drenkhan – esimees
 • Ülo Karpov – aseesimees

Muudatused volikogu koosseisus

Seoses Aivar Aleksejevi valimisega vallavanemaks ning Ivar Tedrema valimisega vallavalitsuse liikmeks, peatusid nende volitused vallavolikogu liikmetena.  Aivar Aleksejevi kohale asus asendusliige Arne Peda Reformierakonna nimekirjast. Ivar Tedrema kohale oleks pidanud asuma asendusliige Enno Soodla, kes aga soovib töötada valla ametiasutuses ning loobus seetõttu volikogu liikme ning asendusliikme kohast. Tema asemel astus volikogu liikmeks asendusliige Vahur Järv valimisliidu Koduvald nimekirjast.

Heigo Mägi


Samal teemal:

 

Kino maale
EelmineVallavolikogu juhid valitud
JärgmineKüttepinnud