Huvihariduse toetuse taotlemise tähtaeg on 15. aprill

177

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on järgmised:

  • teenuse pakkuja toetus, mida makstakse teenuse pakkujale töötasu kulude, vahendite ja noorte võistlustel osalemise ja muude üritustega seotud transpordikulude katmiseks;
  • õppuri toetus, mida makstakse huvitegevuses osaleja kulude katmiseks;
  • transporditoetus, mida makstakse huvitegevuses osaleja transpordikulude katmiseks nii huviringis osalemiseks kui ka huviala võistlustel osalemiseks.

Põhikooli või gümnaasiumi riikliku õppekava kohane õppeaine või kursus, sõltumata kursuse läbiviijast, ei ole toetatav tegevus.

Toetust ei või kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

Eraisikud saavad toetust taotleda aastaringselt

MAIA UIBO,
valla haridusnõunik

Kino maale